UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 23 apr 2007, en geplaatst in de categorie landschapsontwikkeling, projecten.

Atelier Vechtdal

Identiteit en programma Levende Vecht

Het Atelier Overijssel heeft een pilot voor het Vechtdal opgestart. Aanleiding is het plan om de huidige gekanaliseerde Vecht om te bouwen tot een halfnatuurlijke rivier. Binnen het winterbed krijgt de rivier weer vrijheid van handelen en ontstaat ruimte voor een dynamische natuur. In de pilot stond de vraag centraal hoe deze nieuwe situatie kan leiden tot impulsen voor de ruimtelijke kwaliteit op uiteenlopende vlakken.

Urban Xchange heeft kansen voor de identiteit en nieuw programma voor het Vechtdal in beeld gebracht. Hierbij is samengewerkt met Peter Verburgt. Geconstateerd is dat het huidige Vechtdal nog weinig vertelkracht heeft. Opvallend is dat de Vecht nauwelijks betekenis heeft voor bewoners en toeristen. De rivier is weinig zichtbaar of bevaarbaar. Door ons is gesteld dat de levende Vecht alleen kans op succes heeft wanneer een persoonlijke identificatie ontstaat met de rivier. Wanneer mensen zich meer betrokken voelen bij het landschap zullen ze zich er ook meer mee identificeren. En bij identificatie ontstaat ook meer draagvlak voor investeringen in het landschap. De Vecht zal daarom meer functies moeten krijgen, zichtbaar moeten stromen en een verbinding vormen tussen bepaalde bestemmingen. In het vervolg van de studie is gekeken naar mogelijk nieuw programma die kan bijdragen aan deze ambitie. Dit varieert van een excellente topbestemming en actieve rivierbeleving tot kleinschalige projecten voor specifieke natuur- en cultuurbeleving en landgoedontwikkelingen.

Reacties zijn gesloten.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer