UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 31 mei 2017, en geplaatst in de categorie herontwikkeling, nieuws, projecten, werklandschappen.

Cartesiusdriehoek Utrecht

Het kan! De Cartesiusdriehoek in Utrecht laat zien hoe je torenhoge ambities waarmaakt in binnenstedelijk transformeren. De ambitieuze visie is van Urban Xchange en BGSV in opdracht van NS en gemeente Utrecht

Het Utrechtse College van B&W heeft aangekondigd dat de Cartesiusdriehoek als een voorbeeld voor gezonde verstedelijking een hoogstedelijk woon-werkgebied gaat worden. Het huidige bedrijventerrein van 15,4 ha. heeft een spoorverleden en is in eigendom van NS. De driehoek ligt als een enclave ingesloten tussen de sporen. In een stedelijke setting die snel verandert is dit gebied inmiddels een strategische plek in de stad geworden, met veel potenties voor transformatie. Om het beste uit deze locatie te halen heeft NS in 2016 besloten om samen met de gemeente Utrecht een nieuwe koers voor het gebied te gaan maken. Inmiddels is het Koersdocument Cartesiusdriehoek af en ligt het bij de gemeenteraad ter besluitvorming.

Het Koersdocument zet een nieuwe ambitieuze identiteit neer voor het gebied. Hier gaat de komende jaren een eigenzinnig gebied ontstaan dat een voorbeeld zal zijn voor een gezonde verstedelijking. Het gezonde karakter betekent vooral heel veel groen en heel weinig auto’s. De buitenruimte en de voorzieningen zullen heel stimulerend gaan zijn voor ontmoetingen. Duurzame materialen en duurzame energieconcepten zijn een gegeven.
Met deze visie laten we zien dat je de torenhoge ambities bij binnenstedelijk transformeren ook echt kunt waarmaken!

Er gaat hier gewoond worden in hoge dichtheden rondom het volledig autovrije Cartesiuspark. Het monumentale en industriële CAB gebouw is een icoon voor het gebied en verbindt het spoorverleden met de nieuwe toekomst. Het wordt een bruisende ontmoetingsplek met allerlei publieksfuncties. De diversiteit aan bewonersgroepen gaat groot zijn. Maar voor allen geldt dat het autogebruik drastisch lager zal liggen dan we normaal gewend zijn.

Het koersdocument is tot stand gekomen in actieve participatie met buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het stelt programmatische en ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling, inclusief de toekomstige beeldkwaliteit.

Urban Xchange en BGSV stedenbouw / 2016-2017
Opdrachtgever NS Stations
In samenwerking met gemeente Utrecht

Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer