UrbanXchange

Met het doel om vernieuwende strategieën te ontwikkelen voor leegstaand vastgoed is het Rijk de pilot ‘herbestemmen als gebiedsopgave’ gestart. De Spuiboulevard in Dordrecht is één van de drie casussen.

Urban Xchange heeft voor de gemeente Utrecht geadviseerd bij het formuleren van de ontwikkelingspotentie van het Paardenveld. Deze plek, aan de rand van de historische binnenstad, maakt onderdeel uit van het project Stationsgebied Utrecht.

Parkstad Limburg is één van de gebieden in Nederland waar bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing is ingetreden. In de afgelopen jaren hebben de gezamenlijke overheden en betrokken partners in diverse beleidsnota’s en toekomstvisies geconcludeerd

Als onderdeel van de herstructurering van het Stationsgebied Utrecht krijgt de Catharijnesingel weer water en wordt een nieuwe verkeersinfrastructuur ontworpen. Er zal vanaf 2015 veel minder verkeer doorgang vinden. Het weidse verkeersknooppunt

Nijmegen maakt de sprong over de Waal. In rap tempo wordt Nijmegen-Noord ontwikkeld, een nieuw stadsdeel voor 30.000 mensen aan de overzijde van de rivier. Onderdeel van Nijmegen-Noord is het nieuwe centrum de Citadel. Dit centrum komt direct aan de rivier te

De gemeente Gouda wil de locatie Hamstergat ontwikkelen tot een uitnodigende plek met diverse vrijetijdsbestemmingen. In haar ambities zal deze bijzondere plek uitgroeien tot een nieuw type stedelijk gebied om uit te gaan, actief te zijn en te verblijven. Een

In de komende jaren zal een uniek centrumgebied worden ontwikkeld aan de westzijde van Utrecht. Het nieuwe centrum van Leidsche Rijn wordt een uitdagende ontwikkeling met grote betekenis voor de stad. Het ambitieuze centrum zal deels bovenop de snelweg A2

blader verder

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer