UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 08 jul 2015, en geplaatst in de categorie centrumontwikkeling, herontwikkeling, projecten, regionale ontwikkeling.

Strategie Creatieve Economie Kosice

Urban Xchange werkt samen met VVMZ en de Slovak University of Technology Bratislava aan een strategie voor de doorontwikkeling van de creatieve economie in de Kosice regio. Kosice in het oosten van Slowakije was Culturele Hoofdstad van Europa in 2013. Met de impuls van die titel is hard gewerkt aan het opbouwen van een culturele infrastructuur, waarmee “the Steel City” steeds meer gezien wordt als “the Creative City”.

Kosice is het economische, sociale en culturele hart van oostelijk Slowakije en de tweede stad van het land. De stad heeft een mooi oud centrum, maar drijft vooral op de metaalindustrie. Kosice zet vol in op een verdere ontwikkeling van de creatieve industrie met het vizier op een toekomstige regio die synoniem is met innovatie, talenten, levendigheid en excellente levenskwaliteit. Juist voor jonge mensen moet Kosice een plek zijn, en door het uitgebreide programma van de laatste jaren is de brain drain ook daadwerkelijk gekeerd. Er wordt veel ingezet op een constructieve basis, vooral op het gebied van design en new media, met culturele centra, festivals, incubatorgebouwen.
Maar hoewel de seinen op groen staan, heeft de regio nog veel barrières te overwinnen. Er is weinig kritische massa en internationale aandacht. En vooral ontbreekt er ondernemerschap om creativiteit om te zetten in meerwaarde voor de economie, waarbij er weinig verbindingen zijn met andere sectoren. Veel van de inspanningen zijn
subsidiegedreven en gericht op de hardware. Bovendien worden geen keuzes gemaakt.
In de studie van VVMZ met de Slovak University of Technology Bratislava en Urban Xchange is een uitgebreide analyse gemaakt, inclusief een doorlichting van alle creatieve sectoren. In nauwe samenwerking met de regionale partners wordt een toekomststrategie opgezet.

Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer