UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 25 jan 2017, en geplaatst in de categorie herontwikkeling, landschapsontwikkeling, projecten.

Gebiedsconcept Crailo

Het voormalige defensieterrein Crailo in het Gooi wacht al jaren op een nieuwe bestemming. De Provincie Noord-Holland heeft Urban Xchange gevraagd een gebiedsconcept te maken.

De context is hier ingewikkeld. Het terrein is in 2007 door de Provincie Noord-Holland aangekocht. Het doel daarbij was om het terrein een nieuwe bestemming te geven, om het vervolgens te kunnen verkopen en door de markt te laten ontwikkelen. Door de verslechterde marktsituatie is dit niet gelukt. Diverse plannen zijn in de afgelopen jaren gemaakt maar hebben geen definitieve doorgang gevonden. Het terrein ligt in drie gemeenten (Gooise Meren, Hilversum en Laren) en kent belangrijke natuurwaarden.

Er moeten nu nieuwe stappen worden gezet om de ontwikkeling van Crailo mogelijk te maken. De provincie zet in op de ontwikkeling van woningen waarbij een verdere verdeling naar deelgebieden noodzakelijk is. Het gebied valt in ieder geval uiteen in Noord en Zuid. Binnen al vastgestelde ruimtelijke kaders is behoefte aan nieuwe zienswijzen om samen met de gemeenten en andere actoren te werken aan een gebiedsconcept. Urban Xchange is gevraagd om invulling te geven aan een samenhangend verhaal waarbij wordt ingegaan op een nieuwe identiteit, de bijbehorende doelgroepen en de positionering van Crailo. Voorts moeten ook ruimtelijke en programmatische richtlijnen en idee├źn omtrent een logische opdeling in deelgebieden worden geleverd.

Urban Xchange / 2017
Opdrachtgever Provincie Noord-Holland

Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer