UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 23 apr 2014, en geplaatst in de categorie centrumontwikkeling, herontwikkeling, projecten, werklandschappen.

Rijkspilot Spuiblvrd Dordrecht

Met het doel om vernieuwende strategieën te ontwikkelen voor leegstaand vastgoed is het Rijk de pilot ‘herbestemmen als gebiedsopgave’ gestart. De Spuiboulevard in Dordrecht is één van de drie casussen.
Uit honderd inzendingen is de combinatie Enno Zuidema Stedebouw, Urban Xchange, Diederendirrix en Q-Makelaars geselecteerd om voor dit gebied ideeën te ontwikkelen en een strategie op te stellen. Het resultaat is op 24 juni 2014 gepresenteerd op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.
De Spuiboulevard maakt onderdeel uit van Schil-West, het gemengde en diffuse tussengebied tussen het station en de historische binnenstad van Dordrecht. Het gebied kent een aantal grootschalige verouderde kantoorpanden met veel leegstand. Er is een enorme mismatch tussen dit aanbod en de nieuwe vraag die lijkt te komen vanuit de kleinschalige stedelijke economie. Onze aanpak richtte zich op het vinden van nieuwe initiatiefnemers en het centraal stellen van hun drijfveren. Dat had succes. Van daaruit kon een start worden gemaakt met het samen ontwikkelen van een nieuwe gebiedsidentiteit. In slechts 3 maanden tijd heeft onze aanpak voor veel beweging gezorgd in de stad. Een groep van kleinschalige initiatiefnemers staat te popelen om veranderingen teweeg te brengen. Het momentum is daar, maar de gemeente en het rijk hebben met hun vastgoedbezit de sleutel in handen om ook daadwerkelijk door te pakken…

Reacties zijn gesloten.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer