UrbanXchange

De Spoorzone van Zwolle krijgt een nieuwe toekomst als centrumstedelijk gebied. Vooral de stationsentree en de oude werkplaatsen zullen hiervoor beeldbepalend gaan zijn. We werken hier aan een nieuw toekomstperspectief.

In de Tilburgse Spoorzone gebeurt iets heel bijzonders. Het erfgoed van de NS-Werkplaats transformeert stapsgewijs naar een nieuw centrumstedelijk gebied. Met behoud van het stoere en creatieve karakter wil Tilburg nu een nieuwe koers gaan uitzetten.

Het kan! De Cartesiusdriehoek in Utrecht laat zien hoe je torenhoge ambities waarmaakt in binnenstedelijk transformeren. De ambitieuze visie is van Urban Xchange en BGSV in opdracht van NS en gemeente Utrecht

Amsterdam en Zaanstad willen de strategisch gelegen noordelijke ZaanIJ-oever transformeren naar een aantrekkelijk stedelijk waterfrontgebied. Bureau BUITEN, MUST en Urban Xchange hebben een strategie voor de lange termijn gemaakt.

Campus Werkspoor is een spannende plek in het Werkspoorkwartier in Utrecht. Dit terrein van 4 ha wordt stapsgewijs herontwikkeld tot een levendige community van creatieve bedrijven en voorzieningen. Dit vraagt om een nieuw samenhangend verhaal.

Het voormalige defensieterrein Crailo in het Gooi wacht al jaren op een nieuwe bestemming. De Provincie Noord-Holland heeft Urban Xchange gevraagd een gebiedsconcept te maken.

Urban Xchange heeft samen met Dona Stedenbouw van de gemeente Stavanger in Noorwegen opdracht gekregen om mee te denken in de planvorming voor de grootschalige transitie van Forus.

blader verder

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer