UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 23 apr 2011, en geplaatst in de categorie herontwikkeling, projecten.

Interreg Revitalisering Oude Industriehavens

Acht steden in de Vlaams-Nederlandse grensregio staan voor de opgave hun oude industriehavens te transformeren tot een duurzaam en levendig waterfrontgebied. Onder aanvoering van Gent hebben zij de handen ineengeslagen om gezamenlijk onderzoek te doen. Dit initiatief valt binnen het Interreg IVA programma van de Europese Unie. Centrale vraag van de studie is: hoe creƫer je aantrekkelijkheid en levendigheid in de waterfrontgebieden. Doel is om zowel generieke kennis te ontwikkelen als ook aanbevelingen te doen voor de waterfrontprojecten van vier van de acht steden. Dit zijn Leuven, Hasselt, Oostende en Roermond. De andere vier betrokken steden zijn Gent, Antwerpen, Vlissingen en Tilburg. Urban Xchange en Enno Zuidema Stedebouw hebben de plannen voor de havenlocaties onderzocht en kansen voor de waterfronts geformuleerd. Het onderzoekstraject leidde tot algemene conclusies over een duurzame herontwikkeling van oude industriehavens. En tot een set van generieke aanbevelingen voor de strategie en van factoren die essentieel zijn in het verkrijgen van betekenisvolle publieke ruimten en activiteiten op en aan het water in relatie tot het verdere plangebied en de stad.
revitalisering-oude-insustriehavens-2.png

Reacties zijn gesloten.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer