UrbanXchange

Het voormalige defensieterrein Crailo in het Gooi wacht al jaren op een nieuwe bestemming. De Provincie Noord-Holland heeft Urban Xchange gevraagd een gebiedsconcept te maken.

Sinds begin 2015 staan alle seinen op groen voor de Brainport Industries Campus, de nieuwe campus voor de hightech maakindustrie in Eindhoven. Publieke en private partners werken momenteel hard om de hoge ambities voor BIC te vertalen naar een vernieuwende

Tussen Arnhem en Nijmegen wordt in fasen Park Lingezegen aangelegd, een buitenstedelijk natuur- en recreatiegebied van 1.500 hectare. Het regiopark moet halt geven aan de verdere verstedelijking en biedt invulling aan nieuwe potenties die voortkomen uit de

Landelijk Strijp is een uniek overgangsgebied aan de noordzijde van Eindhoven waar de stad overgaat in een groen landschap. Het groene karakter is kenmerkend, al valt het gebied uiteen in diverse eigendommen en gebruik (zoals de Philips Fruittuin, het Philips Van

In Flevoland komt tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold een nieuw natuurgebied: het Oostvaarderswold. Hiermee wordt in belangrijke mate de natuur in Nederland versterkt; de waardevolle Oostvaardersplassen komen hiermee via de Veluwe in

Identiteit en programma Levende Vecht Het Atelier Overijssel heeft een pilot voor het Vechtdal opgestart. Aanleiding is het plan om de huidige gekanaliseerde Vecht om te bouwen tot een halfnatuurlijke rivier. Binnen het winterbed krijgt de rivier weer vrijheid van

blader verder

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer