UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 07 jul 2015, en geplaatst in de categorie herontwikkeling, projecten, werklandschappen.

Merwedekanaalzone Utrecht

De Merwedekanaalzone is een spannend transformatiegebied aan de westzijde van Utrecht. Deze stedelijke zone met uiteenlopende functies is weliswaar op veel plekken versleten, maar kent ook veel potenties. Onder de vlag van MeerMerwede heeft een groep initiatiefnemers een visie voor het gebied gelanceerd. De Vechtclub XL en andere creatieve hotspots zijn in de afgelopen jaren hier geopend. Maar ook traditionele projectontwikkelaars hebben plannen voor deelontwikkelingen.

Om meer samenhang in de planvorming en levendigheid in het gebied te verkrijgen heeft de gemeente aan Bureau Buiten opdracht verleend tot een onderzoek naar de kansen voor retail, horeca en andere voorzieningen. In het kader van dit onderzoek heeft Huub Kloosterman van Urban Xchange inspiratie geleverd en een workshop geleid, die tezamen met Bureau Buiten en Dona Stedenbouw is georganiseerd. Deelnemers aan de workshop kwamen van de gemeente Utrecht, MeerMerwede, Vechtclub XL en twee projectontwikkelaars.

Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer