UrbanXchange

nieuws

Campus Werkspoor is een spannende plek in het Werkspoorkwartier in Utrecht. Dit terrein van 4 ha wordt stapsgewijs herontwikkeld tot een levendige community van creatieve bedrijven en voorzieningen. Dit vraagt om een nieuw samenhangend verhaal.

Bureau BUITEN organiseert op donderdag 21 januari 2016 van 14.30 tot 17.00 een inspirerende middag met als thema ‘Vitale Binnensteden’. Met inleidingen van Casper de Canne (gemeente Zaanstad), Joost Hagens (BUITEN) en Huub Kloosterman (Urban Xchange).

Een jaar geleden is Het Werkgebouw geopend op de Tapijnkazerne in Maastricht. Ter gelegenheid van dit 1-jarige bestaan wordt op vrijdag 9 oktober o.l.v. Huub Kloosterman een bijeenkomst georganiseerd over de meerwaarde van broedplaatsen voor de stad.

2015 · nieuws

Als spin-off van 3FM Serious Request is het programma Serious Ambtenaar van start gegaan waarbij experts gratis hun denkkracht inzetten voor maatschappelijk relevante opdrachten en waarbij de opdrachtgever een vast bedrag geeft aan het goede doel. De gemeente Oude

Op 24 juni 2014 presenteren we op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam de resultaten van de studie ‘herbestemmen als gebiedsopgave’. Het betreft een prestigieuze studie van het Rijk waarvoor een team van Enno Zuidema Stedebouw,

2014 · nieuws

Op 5 en 6 mei hebben Urban Xchange en Enno Zuidema Stedebouw tezamen met de lokale partners VVMZ en reSITE werkbijeenkomsten gehouden in Praag en Bratislava over nieuwe initiatiefnemers voor

2014 · nieuws

De mensen van Stadsontwikkeling van de Noorse stad Stavanger waren op 16 en 17 oktober 2014 op werkbezoek in Eindhoven. Stavanger is een agglomeratie van 240.000 mensen aan de zuidwestkust van Noorwegen.

2014 · nieuws

blader verder

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer