UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 31 mei 2017, en geplaatst in de categorie herontwikkeling, nieuws, projecten, werklandschappen.

ZaanIJ-oever Amsterdam Zaanstad

Amsterdam en Zaanstad willen de strategisch gelegen noordelijke ZaanIJ-oever transformeren naar een aantrekkelijk stedelijk waterfrontgebied. Bureau BUITEN, MUST en Urban Xchange hebben een strategie voor de lange termijn gemaakt.

ZaanIJ is een strategisch gelegen gebied in het hart van de Metropoolregio Amsterdam en aan de dynamische oevers van het IJ en het Noordzeekanaal. Het gebied bestaat uit de bedrijventerreinen Achtersluispolder in Zaandam en Cornelis Douwes in Amsterdam-Noord, gescheiden door de Noorder IJ-plas en de A10 (Coentunneltracé). Voor ZaanIJ geldt – net als op veel plaatsen elders in de Metropoolregio Amsterdam – de ambitie om duizenden woningen toe te voegen aan het bestaand stedelijk gebied. Een spannende opgave, want de steden willen tegelijkertijd dat het gebied ook economisch vitaal en divers blijft, en bovendien voor iedereen goed bereikbaar is.

Om de transformatie van ZaanIJ in economische en ruimtelijke zin in goede banen te leiden, hebben de gemeenten Amsterdam en Zaanstad in de zomer van 2016 aan Bureau BUITEN, MUST en Urban Xchange opdracht gegeven om een economisch-ruimtelijke transformatiestrategie op te stellen met een horizon op 2040. In een interactief proces met veel stakeholders is een fascinerende visie op dit waterfrontgebied tot stand gekomen .

Het begint bij het besef van de fascinerende positie van het ZaanIJ-gebied. De transformaties van de waterfronten langs het IJ en de Zaan zijn in Amsterdam gevorderd tot het NDSM-terrein en in Zaandam tot het Hembrugterrein. Hier ontstaan in hoog tempo spannende en aantrekkelijke woon-werkgebieden. Deze nieuwe typen stedelijke plekken dragen in belangrijke mate bij aan de grote veranderingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Voor de ZaanIJ ontvouwt zich een uiterst strategische vraag. De behoefte aan aantrekkelijke woonlocaties is immens, en de waterfrontgebieden zijn zeer geliefd. Tegelijkertijd is de toegevoegde waarde van de economische functies essentieel voor de stad. Het vraagt om een bewuste en doordachte transformatiestrategie waarbij wij hebben aangereikt dat het vizier behoort te liggen op de stad die je eigenlijk wilt zijn. Dat gaat dus om het neerzetten van gewenste toekomstperspectieven op de lange termijn. Wij hebben drie toekomstbeelden geschetst – de productieve stad, de gezonde stad en de inclusieve stad. Van daaruit volgen keuzes met ruimtelijke implicaties – zoals het geleidelijk introduceren van wonen op slimme plekken, het verbeteren van de connectiviteit naar alle kanten, het toevoegen van stimulerende voorzieningen, het inrichten van nieuwe publieke domeinen, het veranderen van structuren etc. Met het toekomstbeeld ZaanIJ 2040 als ‘wenkend perspectief’ zijn strategische keuzes inzichtelijk te maken. Dit resulteerde in een met transformatiestrategie. Het toekomstbeeld dient, geen dichtgetimmerd eindbeeld, maar een kompas voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Bureau BUITEN, MUST stedenbouw en Urban Xchange / 2016 – 2017
Opdrachtgever gemeenten Amsterdam en Zaanstad

Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer