UrbanXchange

notities

Van industrieterrein naar een bruisend stedelijk landschap door ontmoeting, kruisbestuiving en community-vorming. Het aanspreken van ‘nieuw kapitaal’ werkt. Wie het nieuwe tijdperk in ruimtelijke ontwikkelingen wil ontdekken, moet beslist

blader verder

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer