UrbanXchange

Campus Werkspoor is een spannende plek in het Werkspoorkwartier in Utrecht. Dit terrein van 4 ha wordt stapsgewijs herontwikkeld tot een levendige community van creatieve bedrijven en voorzieningen. Dit vraagt om een nieuw samenhangend verhaal.

De westzijde van Utrecht CS krijgt een totale make-over. Hier ontstaat straks een heel bijzonder centrumgebied; hoogstedelijk én groen én zonder auto’s. Urban Xchange werkte mee aan de ambitieuze omgevingsvisie.

Het voormalige defensieterrein Crailo in het Gooi wacht al jaren op een nieuwe bestemming. De Provincie Noord-Holland heeft Urban Xchange gevraagd een gebiedsconcept te maken.

Urban Xchange heeft samen met Dona Stedenbouw van de gemeente Stavanger in Noorwegen opdracht gekregen om mee te denken in de planvorming voor de grootschalige transitie van Forus.

Bureau BUITEN organiseert op donderdag 21 januari 2016 van 14.30 tot 17.00 een inspirerende middag met als thema ‘Vitale Binnensteden’. Met inleidingen van Casper de Canne (gemeente Zaanstad), Joost Hagens (BUITEN) en Huub Kloosterman (Urban Xchange).

Een jaar geleden is Het Werkgebouw geopend op de Tapijnkazerne in Maastricht. Ter gelegenheid van dit 1-jarige bestaan wordt op vrijdag 9 oktober o.l.v. Huub Kloosterman een bijeenkomst georganiseerd over de meerwaarde van broedplaatsen voor de stad.

2015 · nieuws

Sinds begin 2015 staan alle seinen op groen voor de Brainport Industries Campus, de nieuwe campus voor de hightech maakindustrie in Eindhoven. Publieke en private partners werken momenteel hard om de hoge ambities voor BIC te vertalen naar een vernieuwende

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer