UrbanXchange

publicaties

Download hier de publicatie Stimulerende Werklandschappen, het onderzoek van Urban Xchange en Enno Zuidema Stedebouw. Het laat zien dat de ‘nieuwe economie’ onontdekte potenties heeft voor het transformeren van verouderde werklocaties.

2014 · publicaties

Van industrieterrein naar een bruisend stedelijk landschap door ontmoeting, kruisbestuiving en community-vorming. Het aanspreken van ‘nieuw kapitaal’ werkt. Wie het nieuwe tijdperk in ruimtelijke ontwikkelingen wil ontdekken, moet beslist

Hoofdstuk 03 ‘Aantrekkelijk waterfront’ in het Handboek ROI over waterfrontontwikkeling is geschreven door Simon Dona, Willem van der Grinten en Huub Kloosterman. Het geeft helder weer hoe je levendige waterfronts kunt creëren.

2011 · publicaties

In de huidige consumptiemaatschappij zijn merken bakens geworden in het stedelijke landschap. Mondiale merken hebben de functie van herkenningspunt in de stad overgenomen en dragen bij tot een nieuwe ruimtelijke ordening. Daarnaast proberen steden om

2007 · publicaties

blader verder

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer