UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 05 sep 2018, en geplaatst in de categorie centrumontwikkeling, herontwikkeling, nieuws, projecten.

Spoorzone Tilburg

In de Tilburgse Spoorzone gebeurt iets heel bijzonders. Het erfgoed van de NS-Werkplaats transformeert stapsgewijs naar een nieuw centrumstedelijk gebied. Met behoud van het stoere en creatieve karakter wil Tilburg nu een nieuwe koers gaan uitzetten.

Spoorzone 013 is een van de meest tot de verbeelding sprekende gebiedsontwikkelingen in Nederland. Met de erfenis van de indrukwekkende NS-Werkplaats in het hart van de stad heeft Tilburg een uniek cadeau gekregen. Met het vrijmaken van het erfgoed voor pioniers, en het realiseren van verbindingen onder het spoor naar de binnenstad heeft Tilburg nu een fascinerende nieuwe plek – stoer, industrieel, spannend en alternatief.
In het gebied is inmiddels veel gebeurd, waaronder de volledige verbouwing van het station, de realisatie van een groots voorplein en de aanleg van hoofdinfrastructuur. De basis voor alle plannen vormt een masterplan uit 2012. Maar sindsdien is er veel veranderd, met name in de wens om het industriële erfgoed te behouden en het gebied meer flexibiliteit te gunnen. De gemeente heeft geconcludeerd dat het tijd is voor een nieuwe koers. Dus is besloten om een nieuwe toekomstvisie voor de Spoorzone te gaan maken in een breed participatietraject met betrokkenen in de stad.

Huub Kloosterman van Urban Xchange heeft van de gemeente Tilburg de opdacht gekregen om namens en met de gemeente het Koersdocument Spoorzone op te stellen en het inhoudelijke traject te leiden. Het doel van het document is om keuzes voor de identiteit van de Spoorzone vast te leggen, inclusief daaruit voortvloeiende richtlijnen voor nieuw programma, stedenbouwkundige inrichting, beeldkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. Voor de ruimtelijke uitwerking wordt nauw samengewerkt met het bureau Bogdan en Van Broeck uit Brussel.

De Spoorzone is een complexe transformatie waar veel tegelijkertijd gebeurt. De opgave is heel strategisch voor Tilburg, omdat wat hier gebeurt heel bepalend gaat zijn voor de toekomst van de stad. Vandaar dat het uiterst belangrijk is wat de toekomstige identiteit gaat zijn, zodat er een richting is voor nieuwe keuzes. Het Koersdocument moet gaan waarmaken dat het indrukwekkende erfgoed zijn bezieling behoudt en tegelijkertijd hier een nieuwe stedelijkheid ontstaat met een toegevoegde waarde voor Tilburg. Een geweldig project om aan te werken.

Urban Xchange en Bogdan en Van Broeck / 2018
Opdrachtgever gemeente Tilburg

Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer