UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 31 mei 2017, en geplaatst in de categorie centrumontwikkeling, projecten.

Beurskwartier / Lombokplein Utrecht

De westzijde van Utrecht CS krijgt een totale make-over. Hier ontstaat straks een heel bijzonder centrumgebied; hoogstedelijk én groen én zonder auto’s. Urban Xchange werkte mee aan de ambitieuze omgevingsvisie.

Utrecht groeit hard richting 400.000 inwoners en verandert snel. Onder meer leidt dit tot een grotere druk op de binnenstad. Utrecht wil een gezonde en duurzame stad zijn, en kiest voor inbreiding en verdichting door verouderde plekken te transformeren. De betekenis van het westelijke deel van het stationsgebied is fundamenteel voor de toekomst van de stad. Gekozen is om dit als nieuw centrumgebied te laten ontwikkelen. De uitwerking hiervan is vastgelegd in de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein. Deze is in april 2017 door het College van B&W van Utrecht gepresenteerd. In de aanloop naar deze visie heeft de gemeente Utrecht in 2016 een open planproces georganiseerd.

Als belangrijke stap in de totstandkoming van de visie heeft de gemeente Utrecht eind 2015 aan Huub Kloosterman gevraagd om de nieuwe identiteit van het gebied te helpen formuleren. De nieuwe identiteit stelt fundamentele vragen. Wat kan de betekenis zijn van dit nieuwe centrum? Welk karakter en welke thema’s passen hier? Hoe kan het gebied zich positioneren naast de oude binnenstad? Wat zijn daarbij dan de toegevoegde waarden? Wie gaat hier komen en waarom? Wat zullen de consequenties zijn voor de ruimtelijke inrichting en het gewenste programma? En voor de fasering en de ontwikkelstrategie?

Het gaat ook over deelidentiteiten, want het gebied is nu al heel divers. Het Westplein zal zich ontwikkelen tot Lombokplein met een eigen karakter en een nieuw publiek domein aan het water van de Leidse Rijn. De dominantie van de auto verdwijnt. Het Beurskwartier krijgt een complete make-over met een volledig nieuwe Jaarbeurs, grootstedelijke woningbouw, een groen park en een mix van centrumfuncties.

De opdracht voor de identiteit vond vooral plaats aan het begin van de visievorming, in de periode tot het voorjaar van 2016. Vervolgens is Huub betrokken geweest bij momenten in het participatieproces, waarna in de zomer van 2016 een nieuwe opdracht volgde die specifiek inzoomde op de mogelijke betekenis en kansrijke functies van de Centrumboulevard (Urban Xchange in samenwerking met JLL).

De Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein zal na de inspraakperiode naar verwachting deze zomer worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Urban Xchange / oktober 2015 tot en met januari 2017.
Opdrachtgever gemeente Utrecht

Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer