UrbanXchange

Met het doel om vernieuwende strategieën te ontwikkelen voor leegstaand vastgoed is het Rijk de pilot ‘herbestemmen als gebiedsopgave’ gestart. De Spuiboulevard in Dordrecht is één van de drie casussen.

Als spin-off van 3FM Serious Request is het programma Serious Ambtenaar van start gegaan waarbij experts gratis hun denkkracht inzetten voor maatschappelijk relevante opdrachten en waarbij de opdrachtgever een vast bedrag geeft aan het goede doel. De gemeente Oude

Een ongekende transformatie tot een levendige campusomgeving moet zorgen voor een keerpunt in het suburbane Randwyck in Maastricht. Dit is het verouderde en desolaat ogende gebied waar onder meer het azM, de UM en het MECC zijn gevestigd. Het is

Dit is de titel van een tweejarig onderzoek van Urban Xchange en Enno Zuidema Stedebouw. Het onderzoek laat zien dat de ‘nieuwe economie’ onontdekte potenties heeft voor het transformeren van verouderde werklocaties. Er liggen unieke kansen wanneer

Het Cartesiusgebied in Utrecht ontwikkelt zich momenteel tot een wonderlijk en spannend stedelijk landschap met onverwachte initiatieven van diverse creatieve ondernemers. Het fundament voor deze ontwikkeling ligt in de

De Brainport regio rondom Eindhoven behoort tot de meest innovatieve regio’s ter wereld. Fundament van het succes van deze regio is het cluster van ruim 300 zeer geavanceerde hightech toeleveranciers, die zich verenigd hebben in Brainport Industries.

Urban Xchange en Studio Marco Vermeulen hebben in een innovatieve visie een nieuw toekomstperspectief opgesteld voor het 260 ha grote bedrijventerrein Ekkersrijt. De visie doorbreekt conventies en gaat uit van een

blader verder

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer