UrbanXchange

Informatie

Dit bericht is geschreven op 19 jun 2019, en geplaatst in de categorie nieuws, projecten, werklandschappen.

Werkspoorkwartier Utrecht

Het Werkspoorkwartier in Utrecht is hip en happening. Het binnenstedelijke bedrijventerrein is in korte tijd een spannende plek van creatieve en experimentele initiatieven geworden. Het gebied wordt nu ook door het publiek ontdekt en staat volop in de schijnwerpers.

Naar verwachting wordt de komende jaren de aandacht alleen maar groter omdat in en om het Werkspoorkwartier de context snel verandert. Dit is aanleiding voor de gemeente Utrecht om de bestaande ontwikkelingsvisie voor het gebied te vernieuwen. Huub Kloosterman van Urban Xchange is gevraagd om dit uit te voeren tezamen met stedenbouwkundigen Eva de Graaf en Martine Leroi van Urbanext.

De actualisering van de visie is nodig omdat veel op het gebied afkomt en goede keuzes moeten worden gemaakt om het bijzondere karakter van het gebied ook in de toekomst te kunnen behouden.
Waar het bedrijventerrein vroeger (gevoelsmatig) aan de rand van de stad lag komt het gebied steeds meer binnenstedelijk te liggen door de ontwikkelingen eromheen. Zo zullen in de komende jaren de aangrenzende Cartesiusdriehoek en Tweede Daalsedijk (Wisselspoor) tot ontwikkeling komen met in totaal 4000 woningen. Onlangs is op een steenworp afstand het eerste deel van Leidsche Rijn Centrum geopend en het tweede deel volgt. Het ligt voor de hand dat ook het Werkspoorkwartier een rol gaat spelen bij de nieuwe behoeften aan leefruimte en voorzieningen. Ook de impact van de toegenomen verkeersintensiteit is groot in het Werkspoorkwartier.

Ook binnen de lijnen van het Werkspoorkwartier staat de wereld niet stil. Diverse creatieve communities zagen de afgelopen tijd het levenslicht zoals het Hof van Cartesius en Buurman Utrecht, de Werkspoorkathedraal, de Nijverheid en de Vrijhaven, Campus Werkspoor, en de Stadstuin en bierbrouwer de Leckere. Het wordt nog spannender met de voorgenomen komst van culturele hotspots zoals Filmtheater ’t Hoogt en Ekko. Interessant wordt de voorgenomen sluiting van de aanwezige energiecentrale van Eneco die haar activiteiten wil gaan concentreren op Lage Weide aan de overzijde van het Amsterdam Rijnkanaal. Hierbij komt ruim zeven hectare aan gronden met een ontmantelde energiecentrale beschikbaar voor nieuwe functies.

Vanzelfsprekend wordt de visie voor het Werkspoorkwartier in nauwe samenwerking met de actoren in het gebied opgesteld. Het huidige succes is immers voor 100% ontstaan door de eigenzinnige initiatieven van al die ondernemers en kunstenaars in het gebied. De geactualiseerde visie wordt onderdeel van de stedelijke omgevingsvisie en wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld.

februari 2019 – heden

Reacties zijn gesloten.

lawaai maken, andere kijken leveren, nieuwe vragen oproepen en vooral ook kennis delen en verder ontwikkelen met geestverwanten en tegenwichten.

hkloosterman@urbanxchange.nl
+31 (0)6 4510 05 77

Gardeniersstraat 10
6212 GN
Maastricht

zoeken

© Urban Xchange 2014
vormgeving Juulke Brosky

disclaimer